ako nemaš nalog

Nutricionistički alati

Dnevne energetske potrebe

U analizi dnevnih energetskih potreba koristimo noviju "Mifflin-St Jeor" (2005 god.) i "Harris-Benedict" (1919 god.) formulu za izračunavanje vaših dnevnih energetskih potreba.

Izračunaj

Da bi ste izračunali vaše dnevne energetske potrebe jednostavno odaberite pol, unesite vašu visinu u centimetrima, težinu u koligramima , dob u godinama, vašu dnevnu aktivnost i kliknite na taster izračunaj.

Žena Muškarac

Visinacm Težinakg

Starosna dobgodina

Sportske aktivnosti

Mifflin-St Jeor Harris-Benedict
Dnevna energetska potreba (u kalorijama) 0 0

Objašnjenje

Izračunata vrednos iznad predstavlja broj kalorija koje su telu potrebne da bi održao istu masu.

Smanjenjem te vrednosti uz ne promenjene ostale parametre telo je primorano da troši više energije nego što je dobilo za taj dan i stoga dolazi do gubitka mase. Taj gubitak mase ne mora da bude samo u obliku masti nego i u obliku mišićne mase, pa je preporučljivo da uz svaku dijetu ide i povećanje fizičkih aktivnosti. Tako imamo win win situaciju , pogledajte primer:

Predpostavimo da je osoba ženskog pola stara 30 godina, ima 85 kilograma i visoka je 175cm, uz to nije fizički aktivna,a želi da izgubi 10kg. Njene dnevne potrebe su 1959 kalorija.

Da bi smanjila svoju težinu potrebno je da smanji dnevni unos kalorija, odnosno da troši više nego što unese, ako znamo da je jedan kilogram masnog tkiva jednak 9000 kalorija tada uz dnevno smanjen unos kalorija za 300 (1659 kalorija) bi bilo potrebno ((9000*10)/300) 300 dana da se izgubi 10kg.

Drugi način da se to isto postigne jeste da unese odredjenu fizičku aktivnost 3 dana nedeljno i time se ostvaruju monogostruke koristi. Ubrzava se proces jer je tada dnevna potreba na 2245 kalorija i kada od toga oduzmemo prvoditan unos kalorija 1659 tokom prethodne dijete dobijamo dnevno smanjenje od oko 580 kalorija. To nam govori da će sada iste rezultate postići za ((9000*10)/580) oko 155 dana što je skoro duplo manje.

Prvi način koji se oslanja samo na redukovanje kalorija podrazumeva gubljenje masnog tkiva ali i mišićne mase jer se nedostatak energije odražava na obe grupe. Vežbanjem ne samo da ubrzavate preoces mršavljenja nego se i menja odnos masnog i mišićnog tkiva u koris mišićnog.

Index telesne mase - bmi index

Index telesna mase ili bmi index skraćeno od eng. "body mass index" jeste relativan pokazatelj gojaznosti osoba nezavisno od pola i dobi, ali se ne preporučuje kao pouzdan pokazatelj za decu i adolescente.

Izračunaj

Kako bi ste izračunali vaš index telesne mase iskoristite formu ispod i unesite vašu visinu u centmetrima (npr. 175) i težinu u kilogramima (npr. 68) i pritisnite taster izračunaj.

Visinacm Težinakg
bmi index Vaš index je:

Opis

Suština ovog indeksa jeste odnos izmedju težine i visine posmatrane osobe iskazan sledećim izrazom: težina(kilogrami)/visina(metri)2. Korišćenjem indeksa telesne težine želi se steći slika o gojaznosti koja bi mogla biti u vezi sa odredjenim zdravstvenim problemima

Ovaj index ima veliku upotrebnu vrednost u statističkim merenjima gojaznosti populacije, uprkos tome ne može se uzeti kao siguran pokazatelj posmatrajuci pojedinačno. U prilog toj tvrdnji ide činjenica da se ne može isto gledati na mišićno i masno tkivo (različita telesna gradja) jer kad bi to bio slučaj profesionalni sportisti kojima discipline zahtevaju veću mišićnu masu bi bili u rangu sa prosečnim ljudima koji spadaju u gojazniju populaciju.